Privatumo politika

1. Įvadas

Šios svetainės standartinės taisyklės ir sąlygos (šios „sąlygos” arba šios „svetainės standartinės sąlygos”), pateiktos šiame tinklalapyje, reglamentuoja jūsų naudojimąsi šia svetaine, įskaitant visus šios svetainės puslapius (toliau kartu vadinama šiuo ” Interneto svetainė”). Šios Sąlygos taikomos visapusiškai ir galioja jūsų naudojimuisi šia svetaine, o naudodamiesi šia svetaine jūs aiškiai sutinkate su visomis čia pateiktomis sąlygomis. Negalite naudotis šia svetaine, jei prieštaraujate bet kuriai iš šių standartinių Tinklalapio taisyklių ir sąlygų. Ši svetainė nėra skirta jokiems nepilnamečiams (apibrėžiama kaip tie, kurie nėra jaunesni nei 18 metų amžiaus), ir jūs negalite naudotis šia svetaine, jei esate nepilnametis.

2. Intelektinės nuosavybės teisės

Išskyrus jums priklausantį turinį, kurį galbūt pasirinkote įtraukti į šią svetainę, pagal šias sąlygas, [Sender.Company] ir (arba) jos licencijų išdavėjai priklauso visos teisės į intelektinę nuosavybę ir medžiagą, esančią šioje svetainėje, ir visos tokios teisės yra rezervuota. Jums suteikiama tik ribota licencija, atsižvelgiant į šiose sąlygose numatytus apribojimus, norint peržiūrėti šioje svetainėje esančią medžiagą.

3. Apribojimai

Jums aiškiai ir aiškiai apribota visa tai: 1. bet kokios Svetainės medžiagos publikavimas bet kokioje žiniasklaidos priemonėje; 2. bet kokios Svetainės medžiagos pardavimas, sublicencijavimas ir (arba) kitaip komercializavimas; 3. viešai atlikti ir (arba) rodyti bet kokią Svetainės medžiagą; 4. naudoti šią svetainę bet kokiu būdu, kuris kenkia arba gali pakenkti šiai svetainei; 5. naudojant šią svetainę bet kokiu būdu, kuris turi įtakos vartotojo prieigai prie šios svetainės; 6. naudojant šią svetainę pažeidžiant galiojančius įstatymus ir reglamentus arba tokiu būdu, kuris sukelia arba gali pakenkti Svetainei arba bet kuriam asmeniui ar verslo subjektui; 7. užsiimti bet kokia duomenų gavyba, duomenų rinkimu, duomenų gavimu ar bet kokia kita panašia veikla, susijusia su šia svetaine arba naudojant šią svetainę; 8. naudojant šią svetainę užsiimant bet kokia reklama ar rinkodara; Tam tikroms šios Svetainės sritims jums ribojama prieiga, o [Sender.Company] gali toliau apriboti jūsų prieigą prie bet kurių šios svetainės sričių bet kuriuo metu savo vienintele ir absoliučia nuožiūra. Bet koks vartotojo ID ir slaptažodis, kurį galite turėti šiai svetainei, yra konfidencialūs ir jūs privalote išlaikyti tokios informacijos konfidencialumą.

4. Jūsų turinys Šiose

standartinėse svetainės taisyklėse ir sąlygose „Jūsų turinys“ reiškia bet kokį garso, vaizdo įrašą, tekstą, vaizdus ar kitą medžiagą, kurią pasirenkate rodyti šioje svetainėje. Pateikdami savo turinį, jūs suteikiate [Sender.Company] neišskirtinę, pasaulinę, neatšaukiamą, nemokamą, sublicencijuojamą licenciją naudoti, atgaminti, pritaikyti, skelbti, versti ir platinti jį bet kurioje ir visose laikmenose. . Jūsų Turinys turi būti jūsų ir neturi pažeisti jokios trečiosios šalies teisių. [Sender.Company] pasilieka teisę bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties be įspėjimo pašalinti bet kokį Jūsų turinį iš šios svetainės.

5. Jokių garantijų

Ši svetainė pateikiama tokia, kokia yra, su visais trūkumais, ir [Sender.Company] neteikia jokių tiesioginių ar numanomų pareiškimų ar garantijų, susijusių su šia svetaine ar šioje svetainėje esančia medžiaga. Be to, nieko, kas yra šioje svetainėje, nebus aiškinama kaip jums teikiama konsultacija ar patarimas.

6. Atsakomybės ribojimas

Jokiu atveju [Siuntėjas.Įmonė], nei joks jos pareigūnas, direktorius ir darbuotojas nebus jums atsakingi už nieką, kas kyla dėl jūsų naudojimosi šia svetaine ar bet kokiu būdu su tuo susiję, nesvarbu, ar tokia atsakomybė yra pagal sutartį, deliktą ar kitu atveju ir [Siuntėjas.Įmonė] , įskaitant jos pareigūnus, direktorius ir darbuotojus, neprisiima atsakomybės už jokią netiesioginę, pasekminę ar specialią atsakomybę, kylančią iš jūsų naudojimosi šia svetaine arba bet kokiu būdu su juo susijusią.

7. Žalos atlyginimas

Jūs visiškai atlyginate [Siuntėjas.Įmonei] nuo bet kokių įsipareigojimų, išlaidų, reikalavimų, ieškinio priežasčių, žalos ir išlaidų (įskaitant pagrįstus advokato mokesčius), atsirandančius dėl bet kokio pažeidimo arba bet kokiu būdu su juo susijusius. šių sąlygų nuostatų.

8. Atskiriamumas

Jei kuri nors šių Sąlygų nuostata nustatoma kaip neįgyvendinama arba negaliojanti pagal bet kurį taikomą įstatymą, dėl tokio neįgyvendinimo ar negaliojimo šios sąlygos netaps neįgyvendinamomis ar negaliojančiomis kaip visumos, ir tokios nuostatos bus ištrintos, nepažeidžiant likusių čia pateiktų nuostatų.

9. Sąlygų keitimas

[Siuntėjas.Įmonei] leidžiama bet kuriuo metu peržiūrėti šias Sąlygas, o naudodamiesi šia svetaine jūs turėtumėte reguliariai peržiūrėti tokias sąlygas, kad įsitikintumėte, jog suprantate visas sąlygas ir sąlygas, reglamentuojančias naudojimąsi šia svetaine.

10. Užduotis

[Siuntėjas.Įmonei] leidžiama perleisti, perduoti savo teises ir (arba) įsipareigojimus pagal šias Sąlygas ir subrangos sutartis be jokio pranešimo ar sutikimo. Tačiau .jums neleidžiama perleisti, perduoti ar sudaryti subrangos sutartis bet kokių savo teisių ir (arba) įsipareigojimų pagal šias sąlygas.

11. Visa sutartis

Šios sąlygos, įskaitant bet kokius šioje svetainėje esančius teisinius pranešimus ir atsakomybės apribojimus, sudaro visą sutartį tarp [Siuntėjo.Company] ir jūsų, susijusią su jūsų naudojimusi šia svetaine, ir pakeičia visas ankstesnes sutartis ir susitarimus, susijusius su tuo.

12. Taikanti teisė ir jurisdikcija

Šios sąlygos bus reglamentuojamos ir aiškinamos pagal [valstybės] valstijos įstatymus, o jūs pasiduodate neišskirtinei [valstybės] valstijos ir federalinių teismų jurisdikcijai, kad būtų sprendžiami bet kokie ginčai.